OBAVIJEST O

I. IZMJENI POZIVA – DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) Hotela Gruž u dom za starije i nemoćne osobe tipa hotel
Evidencijski broj nabave: 01/2020

Obavještavaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da naručitelj mijenja dokumentaciju za nadmetanje i to:
– Dokumentaciju za nadmetanje (izmjene označene crvenom bojom)
– 06. Troškovnik opremanja (brišu se stavke pod rednim brojem 2. Opremanje)

S obzirom da se izmjene odnose na smanjenje projektnog obuhvata, rok za dostavu ponuda se ne mijenja. Svi ostali uvjeti iz osnovne Dokumentacije za nadmetanje ostaju nepromijenjeni.

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.
Projekte i troškovnike možete preuzeti OVDJE.