Rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) Hotela Gruž u dom za

starije i nemoćne osobe tipa hotel
Evidencijski broj nabave: 01/2020

 

Obavještavaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da naručitelj mijenja dokumentaciju za nadmetanje i to:

– 02. Troškovnik elektroinstalacija (iz troškovnika elektroinstalacija, dio 01. Elektroenergetske instalacije briše se stavka broj 02. Izmještanje postojećih energetskih kabela),

– 02. Troškovnik elektroinstalacija (iz troškovnika elektroinstalacija, dio 04. RTV instalacija unutar stavke

03. Dobava i montaža antenskog stupa briše se tekst „kao tip..:“.

S obzirom da se izmjene odnose na smanjenje projektnog obuhvata, rok za dostavu ponuda se ne mijenja. Svi ostali uvjeti iz osnovne Dokumentacije za nadmetanje ostaju nepromijenjeni.

Izmijenjene troškovnike možete preuzeti OVDJE.