Pozivaju se svi zainteresirani za dostavu ponuda ”Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji (dogradnji i nadogradnji) Hotela Gruž u dom za starije i nemoćne osobe tipa Hotel”.

U nastavku se nalazi potrebna dokumentacija koju treba preuzeti i prijaviti se na natječaj sukladno uvjetima iz Javnog poziva za dostavu ponuda ”Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji (dogradnji i nadogradnji) Hotela Gruž u dom za starije i nemoćne osobe tipa Hotel”.

Javni poziv: Preuzmi
Projekti: Preuzmi
Troškovnik: Preuzmi

Hotel „Gruž“ d.d.